Ons besef die belangrikheid van werkskepping en om ‘n toekoms vir die kinders van die vallei te verseker.

Bosjes Trust is vir dié doel geskep. Die Trust het opdrag gegee dat ‘n skool gebou word, wat ook die middelpunt sal wees vir vermaak en opvoedkundige progamme tydens skoolvakansies.